Občanská demokratická strana (dále jen ODS) sídlem Truhlářská 1106/9, 110 00 Praha 1 registrovaná v Rejstříku politických stran a hnutí, MV ČR, číslo: VS/1-870/91 zpracovává výše uvedené údaje za účelem zasílání obchodních sdělení. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 5 let. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět. S výše uvedeným zpracováním udělujete svým podpisem výslovný souhlas. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat nebo se ze zasílání nabídek odhlásit.

Zpracování osobních údajů je prováděno ODS, tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Poskytovatel e-mail marketingového softwaru Mailchimp; Poskytoval nástroje Google formuláře.

Vezměte na vědomí, že dle platné legislativy máte právo: požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.